Behandelingen | Natascha Lubberding Zen Shiatsu, Amsterdam

Behandelingen

Shiatsu wordt gegeven over de kleding heen en vindt plaats op een futon (een katoenen mat) op de grond. Het is handig om soepele, katoenen kleding aan te trekken. 

Na een kort gesprek over eventuele klachten en symptomen behandel ik de meridianen die aandacht nodig hebben. Dit doe ik door zachte druk uit te oefenen met mijn handen, duimen, knieën en voeten en door middel van zachte strekkingen om gewrichten soepel te maken en ruimte te maken voor de Ki. Na de behandeling kan het handig zijn om wat meer water te drinken en rust  te nemen voor jezelf.

Vaak zijn er meerdere behandelingen nodig om veranderingen in het lichaam te laten blijven: vaak is er sprake van patronen die al langer aanwezig zijn. Over het algemeen hebben klachten die al langer spelen, of die al meer terug te vinden zijn als fysieke en mentale klachten, meer behandelingen nodig dan acute klachten.

Vergoeding door zorgverzekering

Ik ben aangesloten bij de VBAG en de Shiatsu Vereniging Nederland, waardoor behandelingen (deels) vergoed kunnen worden door de zorgverzekering. Daarvoor dien je wel aanvullend verzekerd te zijn. Check je polisvoorwaarden voor meer informatie. Je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Een behandeling duurt 60 minuten en kost €70,-.
Een behandeling voor kinderen tot 12 jaar kost €50,- en duurt ongeveer 45 minuten.

Afspraken die minimaal 2 werkdagen van tevoren worden geannuleerd worden niet in rekening gebracht.

Praktijk

Maria Austriastraat 117

1087 EK Amsterdam

Als je meer wilt weten over mij of over shiatsu, neem gerust contact op.

Routebeschrijving

Met de auto:
Vanaf de A10 neem je afslag S114 Zeeburg. Sla na de afslag rechtsaf richting IJburg. Je rijdt nu op de IJburglaan. Je rijdt eerst het Steigereiland op, en vervolgens het Haveneiland. Op het haveneiland neem je de afslag naar links bij het derde stoplicht: je gaat nu de Diemerparklaan in. Bij de kruizing met de Maria Austriastraat vind je mijn praktijk op nummer 117. Er is voldoende parkeerruimte. Denk aan het betaald parkeren!

Openbaar vervoer:
Vanaf Amsterdam Centraal neem je de IJtram 26. Uitstappen op halte Diemerparklaan. Loop linksaf de Diemerparklaan in tot aan de de Maria Austriastraat. Mijn praktijk zit aan de linkerkant op nummer 117. 

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:  zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.  Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

  • Uw naam, adres en woonplaats 
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘behandeling natuurgeneeskunde’
  • de kosten van het consult

 


>

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8